Skip to main content
Energieker met de juiste voeding

Privacy verklaring

Jouw privacy is belangrijk!

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeut, een dossier aanleg en bijhoud.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier neem ik gegevens op die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij jouw huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie in combinatie met een andere zorgverlener verder gaat. Het uitwisselen van gegevens gebeurt alleen op jouw verzoek.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid tijdens bijvoorbeeld vakanties.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en naar je kan sturen.
 • Een klein deel van jouw persoonsgegevens gebruik ik om je een nieuwsbrief te sturen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op jouw factuur

Op de factuur, die je aan het einde van het consult ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van het consult
 • Een korte omschrijving van het consult
 • De kosten van het consult

De officiële privacy verklaring kun je via onderstaande knop downloaden.