Skip to main content
Energieker met de juiste voeding

Klachtenprocedure

Lidmaatschap en Verzekering

Kia Ora is aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig werkende professionals (NWP)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ)

Via deze organisaties loopt mijn Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Geschillen

  • Mochten we bij een geschil niet tot een oplossing komen dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NWP.
  • Deze commissie zal bemiddelen tussen jou, mijn cliënt, en mij, jouw therapeut.
  • Mocht de bemiddeling van de NWP klachtencommissie niet tot een oplossing leiden, dan kun je je wenden tot de overkoepelende organisatie RBCZ, welke onafhankelijk tuchtrecht uitspreekt.

Behandelvoorwaarden

Donja (23) over Monica:
“Ik voelde mij meteen op mijn gemak, waardoor onze gesprekken heel soepel verliepen. Ik voelde me begrepen. Ik heb veel adviezen gekregen over het krijgen van meer energie en minder klachten. De kleine aanpassingen in mijn leven hebben een groot effect en dat is enorm fijn!  Ik heb nu zoveel meer energie! “