Skip to main content
Energieker met de juiste voeding

Behandelvoorwaarden

Vertrouwelijkheid

 • Als therapeut houd ik me aan de VBAG beroepscode.
 • Ik stel de belangen van jou, mijn cliënt, centraal in de therapie.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie deel ik alleen met andere zorgverleners als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

Consulten

 • In het eerste consult wijs ik je op de rol en de plaats van de complementaire geneeskunde. Deze is aanvullend op de reguliere gezondheidszorg en kan en zal nimmer ter vervanging hiervan dienen.
 • Aan het einde van elk consult beslissen we samen of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Mocht je verhindert zijn, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, anders breng ik een volledig consult in rekening. Situaties van overmacht en afmelding binnen de 24 uur breng ik in rekening.
 • Mocht ik een afspraak moeten annuleren dan zal ik je daar tijdig over informeren. In overleg maken we een nieuwe afspraak.

Betaling en kosten

 • De kosten van de behandeling staan vermeld op de website.
 • De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn overgemaakt. Contante betaling kan ook.
 • Bij het niet nakomen van de afspraak breng ik het consult in rekening.
 • Ik ben bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn komen voor rekening van jou, mijn cliënt.

Vergoeding van de therapie

 • Bij een aanvullende zorgverzekering kunnen de behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed, dat is per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt afgesloten.
 • Ik stuur je de factuur per mail.
 • Je kunt de factuur zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen.
Behandelvoorwaarden

Donja (23) over Monica:
“Ik voelde mij meteen op mijn gemak, waardoor onze gesprekken heel soepel verliepen. Ik voelde me begrepen. Ik heb veel adviezen gekregen over het krijgen van meer energie en minder klachten. De kleine aanpassingen in mijn leven hebben een groot effect en dat is enorm fijn!  Ik heb nu zoveel meer energie! “